Copyright © 2014 - www.heliotherm.be
     
 

De bronnen van onze systemen

 
 
Aardwarmtepompen maken gebruik van de warmte die in de ondergrond opgeslagen is. Geothermie is zeer interessant, gezien de temperatuur in de ondergrond gedurende het hele jaar relatief constant is.

We kunnen warmte winnen uit de ondergrond met behulp van een horizontale aardcollector, een verticale bodemwisselaar of een verticale CO2-dieptesonde.

De horizontale aardcollector of captatienet

Wanneer de beschikbare grondoppervlakte groot genoeg is, dan kunnen we een horizontale aardcollector toepassen. De aardcollector wordt geplaatst op een diepte van minimaal 120 cm onder het maaiveld, waar de temperatuur van de ondergrond relatief constant is.

De oppervlakte van het captatienet is afhankelijk van de thermische eigenschappen van het gebouw en de grondsamenstelling. Meestal werken we met een systeem van directverdamping (DX). Dit wil zeggen dat we het koudemiddel van de warmtepomp (R410a) gebruiken in de aardcollector om warmte te onttrekken aan de ondergrond. Het captatienet bestaat uit koperen lussen die beschermd zijn met een kunststof mantel.

Het grote voordeel in dit systeem is dat er geen bronpomp nodig is. De compressor van de warmtepomp zorgt voor de circulatie van het koudemiddel, waardoor we een hoger rendement en een lagere verbruikskost kunnen realiseren.


Technische fiche: Bodemwarmtepomp – Aardcollector – WEB

Technische fiche: Bodemwarmtepomp – Aardcollector – BC
  Film: Bodemwarmtepomp – Horizontale aardcollector

De verticale bodemwisselaar

In dit systeem maken we gebruik van kunststof sondes die verticaal in 1 of meerdere boorgaten neergelaten worden. Deze U-sondes of lussen worden opgevuld met een mengeling van water en glycol. Het mengsel neemt de warmte van de aarde op, en wordt met behulp van een circulator of bronpomp naar de warmtepomp getransporteerd.

Het aantal sondes is afhankelijk van de thermische eigenschappen van het gebouw en de grondsamenstelling. Voor een doorsnee woning spreken we gemiddeld over 2 à 3 boringen die onderling een horizontale afstand hebben van 6 à 7 m.Technische fiche: Bodemwarmtepomp - Verticale bodemwisselaar WEB

Technische fiche: Bodemwarmtepomp – Verticale bodemwisselaar BC
  Film: Bodemwarmtepomp – verticale bodemwisselaar

De CO2-dieptesonde

In deze techniek maken we gebruik van CO2 onder hoge druk om warmte op te nemen uit de ondergrond. Voor deze toepassing doen we voor de diepteboringen ook beroep op een putboorder. In één of meerdere boorgaten worden dieptesondes neergelaten in de ondergrond. Deze sondes hebben een lengte tussen de 60 à 100 m en zijn gevuld met CO2.

De CO2 neemt de aardwarmte op en verdampt hierdoor naar het aardoppervlak. Via een warmtewisselaar wordt de warmte van de CO2 overgedragen naar het koudemiddel van de warmtepomp. Door deze warmteoverdracht koelt de CO2 weer af, en condenseert tegen de binnenwand van de koperen CO2-dieptesonde. Hierna begint het proces weer opnieuw.


Technische fiche: Bodemwarmtepomp – CO2-dieptesonde

Film: CO2-dieptesonde
Een grondwaterwarmtepomp onttrekt warmte aan het grondwater dat opgepompt wordt uit de ondergrond. Een open bronsysteem bestaat uit een aanvoerput, een retourput en een pompinstallatie. In de aanvoerput zit een bronpomp die het water oppompt uit een watervoerende laag en dit water richting warmtepomp stuurt. De warmtepomp koelt het water 3 à 4 °C af, waarna het terug in dezelfde watervoerende laag stroomt. Dit afgekoelde water wordt op een geringere diepte, of op voldoende afstand van de aanvoerput teruggestuurd.

Een groot voordeel van de toepassing van een open bronsysteem is dat het een onuitputtelijke energiebron is.


Andere geothermische systemen hebben de zomer nodig voor regeneratie. Bij een grondwaterwarmtepomp kan je dus in de zomer bijvoorbeeld ook een zwembad op temperatuur houden. Een ander pluspunt is het rendement. Met de Heliotherm warmtepomp zijn er COP's behaald van boven de 7, een wereldrecord!


Technische fiche: Grondwaterwarmtepomp

Film: Grondwaterwarmtepomp
Luchtwarmtepompen maken gebruik van een buitenunit. Deze buitenunit kan tegen de gevel van het gebouw geplaatst worden, of vrijstaand op een sokkel op een afstand van zelfs 25 m van de warmtepomp. In de buitenunit zit een speciale ventilator die de buitenlucht aanzuigt. De lucht circuleert door een verdamper waar de warmte aan de lucht wordt onttrokken.

Belangrijk is het feit dat de brontemperatuur (buitentemperatuur) bij een luchtwarmtepomp variabel is. Een logisch gevolg hiervan is dat niet alleen het thermische of afgegeven vermogen bepaald wordt door de temperatuur van de buitenlucht, maar ook het rendement.


De investeringskost voor een luchtwarmtepomp ligt lager dan bij geothermische systemen, aangezien er geen diepteboringen bij aan te pas komen. Op de markt van de luchtwarmtepomp is er een enorm verschil in kwaliteit en techniek. Let hier vooral op voor elektrische weerstanden of bijverwarmingen.


Technische fiche: Luchtwarmtepomp – Split-uitvoering – WEB

Technische fiche: Luchtwarmtepomp – Split-uitvoering – BC
  Film: Luchtwarmtepomp