Copyright © 2014 - www.heliotherm.be
     
 

Frequently asked questions

 
 

Warmtepomp

Wat is een COP?
De COP of Coefficient of Performance is het theoretische rendement van de warmtepomp. Het rendement van de warmtepomp wordt bepaald onder omstandigheden die vastgelegd zijn volgens een EN-norm. Op basis van COP kunt u warmtepomp op een objectieve manier gaan vergelijken.
Wat is een SPF?
De SPF of Seasonal Performance Factor wordt ook het jaarrendement genoemd. Deze waarde geeft het gemiddelde rendement weer over een volledig stookseizoen. De SPF ligt meestal lager dan de COP aangezien er ook thermische, elektrische en mechanische verliezen ingecalculeerd worden.
Hoe moet ik mijn warmtepomp bedienen?
De Heliotherm warmtepomp kunt u bedienen via de ruimtebediening, via het Internet met web control en op het bedieningsklavier op de warmtepomp zelf. Aangezien de warmtepomp werkt op basis van een weersafhankelijke sturing, gaat er maar weinig behoefte zijn tot bedienen of aanpassen.
Is een warmtepomp storingsgevoelig?
Neen, Heliotherm warmtepompen staan bekend voor hun betrouwbaarheid. Als er zich toch een storing voordoet, kunnen we dit meestal verhelpen met Heliotherm Tele control. Met deze toepassing kunnen we via Internet 200 parameters bekijken en aanpassen.
Kan een warmtepomp koelen?
Een warmtepomp kan inderdaad ook koelen (optioneel). We laten door de vloerverwarmingsbuizen "koel" water circuleren om zo de warmte aan de woning te onttrekken. Koelen draagt ook bij tot de regeneratie van de geothermische bron, doordat de warmte terug aan de bron wordt afgegeven.
Wat is het verschil tussen actief en passief koelen?
Meer informatie daarover hier: Koelen
Is koelen hetzelfde als airco?
Neen, koelen met de warmtepomp is een comfortkoeling. Met een actieve of passieve koeling zijn we in staat om de temperatuur 4 à 5 °C te laten zakken.
Leidt koeling tot condens op de vloeren?
Nee, de warmtepomp controleert softwarematig op basis van temperatuurmetingen dat het dauwpunt niet overschreden wordt.
Wat is Glycol?
Een mengeling van 25 à 30 % monopropyleen glycol en 70 à 75 % water, is het transportmedium dat gebruikt wordt in een verticale bodemwisselaar om warmte aan de ondergrond te onttrekken.
Wat is directe verdamping?
Bij horizontale aardcollectoren passen we meestal het systeem van directe verdamping toe. Bij dit warmtepompsysteem verdampt het warmtedragend medium (R410a) direct in de aardcollector, waardoor een tussenmedium met bijhorende warmtewisselaar en circulator overbodig is.
Hoeveel plaats moet ik beschikbaar hebben voor een horizontale aardcollector?
Er zijn verschillende parameters die meespelen in de dimensionering van een aardcollector zoals soort ondergrond en grondwaterstand. Voor een doorsnee woning kunt u rekening houden met een oppervlakte tussen de 250 m² en 350 m².
Waarom CO2 gebruiken als warmtedrager?
CO2 of Koolstofdioxide kan gebruikt worden om warmte te onttrekken aan de ondergrond. CO2 heeft de eigenschap dat het reeds verdampt bij zeer lage temperaturen.
Wat is een modulerende warmtepomp?
De compressor van de warmtepomp is uitgerust met een frequentiesturing, waardoor het afgegeven vermogen traploos wordt aangepast aan de vraag naar thermische energie in de woning.
Is er veel onderhoud nodig aan een warmtepomp?
Neen, een warmtepomp beschikt over een hermetisch gesloten kringloop, waardoor het weinig onderhoud vraagt. Er vindt ook geen verbranding plaats, wat bij conventionele verwarmingsinstallatie de grootste oorzaak is van defecten.
Maakt een warmtepomp lawaai?
Het geluid van een warmtepomp is vergelijkbaar met dat van een koelkast. De compressor is het geluidsproducerende onderdeel. Natuurlijk beschikt de warmtepomp over een speciale omkasting die ook zorgt voor demping.
Waar voorzie ik best mijn warmtepompinstallatie?
Deze kan best op het gelijkvloers of in de kelder geplaatst worden.
Hoe bereid ik mijn woning voor op een warmtepomp?
  • Zorg voor de nodige wachtbuizen voor een connectie tussen warmtepomp en energiebron
  • Vraag een elektriciteitsaansluiting 3 x 400 V aan. Bij oude elektriciteitsnetten (3 x 230 V) kan dikwijls ook met een transformator gewerkt worden
  • Voorzie voldoende plaats in de technische ruimte


Vloerverwarming

Wat is een "natte" vloerverwarming?
Het traditionele systeem van vloerverwarming waar de buizen in de natte chapelaag liggen. De vloerverwarmingsbuizen worden op de isolatielaag vastgeprikt met behulp van een prikbeugel of tacker. Hierover komt de chapelaag en afwerkingsvloer.
Wat is een "droge" vloerverwarming?
Het droge systeem kan gebruikt worden als er weinig vloeropbouw beschikbaar is (renovatie). Hier worden de vloerverwarmingsbuizen in een voorgevormde isolatieplaat gelegd, waarover direct de vloerbedding kan geplaatst worden.
Krijgt u van vloerververwarming dikke voeten?
Neen, als een vloerverwarming geplaatst wordt volgens de regels van de kunst, en een maximum vloertemperaturen van 29°C wordt gerespecteerd bestaat hiertoe geen enkel risico. Vloerverwarming is zelfs aangewezen voor mensen die lijden aan allergieën, aangezien er geen stofverplaatsing is.
Kan vloerverwarming in combinatie met parket?
Ja, dit kan perfect en wordt veel toegepast. Voor een goede werking is het aangewezen dat de parket rechtstreeks wordt verlijmd op de chape. Nog een belangrijk aspect is de juiste luchtvochtigheid in de woning.
Krijgt u het warm genoeg in de woning met enkel vloerverwarming?
Ja, in de meeste gevallen kunnen we genoeg vermogen halen uit de beschikbare vloeroppervlakte. In badkamers kunnen we eventueel combineren met wandverwarming om de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken.
Hoeveel vloeropbouw moet ik voorzien voor vloerverwarming?
Op het gelijkvloers voorziet u best een opbouwhoogte van 20 cm, bestaande uit 10 cm vloerisolatie, 8 cm chape en 2 cm afwerking. Op de bovenverdieping mag dit iets minder zijn, maar hou hier toch ook rekening met een isolatielaag van minimum 6 à 7 cm. Natuurlijk is veel afhankelijk van de te plaatsen leidingen voor de technieken.
Kan ik met vloerverwarming elke ruimte apart regelen in temperatuur?
Ja, meestal heeft elke ruimte zijn eigen vloerverwarmingskring die op de collector in debiet in te regelen is. Eventueel kunnen de kringen uitgerust worden met een zoneventiel dat gestuurd wordt door een thermostaat.
Zijn uitzetvoegen nodig bij vloerverwarming?
Ja, uitvoegen zijn heel belangrijk aangezien de ondervloer "leeft" door de temperatuursverschillen. De uitzetvoegen en de randisolatie zorgen ervoor dat de ondervloer kan uitzetten en krimpen.