Copyright © 2014 - www.heliotherm.be
     
 

De verschillende toepassingen

 
  De warmtepomp is een laagtemperatuursysteem, vandaar zijn volgende afgiftesystemen voor verwarming het meest optimaal om te koppelen:


Vloerverwarming

Het meest gangbare afgiftesysteem in nieuwbouw of totaalrenovatie is een nat vloerverwarmingsysteem. We gebruiken het woord nat, omdat de vloerverwarmingsbuizen in de cementdekvloer liggen. Voor de bevestiging van de buizen op de vloerisolatie wordt er meestal gebruikt gemaakt van het tackersysteem. Dit wil zeggen dat de vloerverwarmingsleidingen bevestigd worden met prikbeugels. Wanneer de vloerisolatie niet mag of kan doorprikt worden, door bijvoorbeeld akoestische redenen, kan er ook gewerkt worden met een vloerverwarmingsnet of draadstaalnet. Aan de hand van de warmteverliezen, de vloerafwerking en de gevraagde ruimtetemperatuur wordt er bepaald hoeveel lopende meter vloerverwarmingsbuis er in een ruimte dient geplaatst te worden. Aan de hand van deze calculatie bepalen we ook de verlegafstand van de buizen onderling. Doordat de vloerverwarming gelijkmatig verdeeld wordt, creëren we ook een gelijkmatige warmteafgifte en aangenaam binnenklimaat.
 
 

Wandverwarming

Bij dit systeem wordt er gebruik gemaakt van klemrails die tegen de massieve wand van steen of beton worden bevestigd. De wandverwarmingsbuis wordt tussen de rails geklemd volgens een meanderpatroon. Hierna kan de muur bepleisterd of gecementeerd worden. Wandverwarming kan toegepast worden omwille van verschillende redenen. Indien de beschikbare vloeroppervlakte voor vloerverwarming ontoereikend is om de gevraagde ruimtetemperatuur te behalen, dan kan een wandverwarming zorgen voor het extra vermogen. Een andere reden kan zijn, dat de beschikbare vloeropbouw onvoldoende is om vloerverwarming te integreren. Aangezien op de wandverwarming enkel een laag pleisterwerk of cement zit van 1 à 2 cm, kunt u met wandverwarming ook sneller reageren op een wijzigende vraag naar warmte. Dit principe kan ook toegepast worden als plafondverwarming.
 
 

Convectoren

Wanneer vloer- en wandverwarming niet kan toegepast worden, dan kan er ook een overgedimensioneerde convector geplaatst worden. Best worden deze convectoren uitgerust met kleine ventilatoren om een convectie te creëren. Deze toestellen worden ook ventilo-convectoren genoemd.
 
 

Betonkernactivering

Beton is een materiaal met een erg dichte massa, oftewel een erg dichte kern. Bij betonkernactivering 'activeert' men deze massa door ze op strategische momenten warmte of koude te laten opslaan en afgeven. Ze doet met haar grote dichtheid dienst als buffer tegen te hoge of te lage buitentemperaturen en zorgt ervoor dat de binnentemperatuur er op geen enkele manier door beïnvloed wordt. De bovenstaande afgiftesystemen zijn meest aangewezen voor verwarming, maar ze kunnen ook toegepast worden om een gebouw te koelen.

Koelen met de warmtepomp

Een Heliotherm warmtepomp is het perfecte systeem om in de winter een gebouw te verwarmen. Maar ook in de zomer kunnen warmtepompen van Heliotherm voor aangename kamertemperaturen zorgen. Met deze comfortkoeling kan de ruimtetemperatuur ongeveer 4 à 5 °C naar beneden gebracht worden.

Er zijn 2 mogelijkheden om dit te realiseren:
• Passieve koeling
• Actieve koeling


Passieve koeling
Bij passieve koeling of "Natural Cooling" wordt er extern een warmtewisselaar ingebouwd in de warmtepompinstallatie. Enerzijds laten we de vloeistof van de bron circuleren door de warmtewisselaar, en anderzijds het water van de vloerverwarming. De vloeistof van de bron koelt het water van de vloerverwarming af, waardoor de vloeren gekoeld worden. De warmtepomp hoeft daarbij dus niet actief mee te werken, waardoor het een heel energiezuinige en efficiënte manier van koelen is.

Actieve koeling
Bij Actieve koeling wordt de koudekring in de warmtepomp volledig automatisch omgekeerd. In dit geval gaat de warmtepomp actief koude opwekken, dus hiervoor gaat de compressor draaien.


Koeltabel Heliotherm warmtepompen


    Energiebron Actieve koeling Passieve Koeling
    Bodem – Directe verdamping x -
    Bodem – CO2 - -
    Bodem – verticale bodemwisselaar (Sole) x x
    Grondwater x x
    Lucht x -

Koeling enkel van toepassing voor warmtepompen uit de serie Web Control.
Let ook op dat niet elk afgiftesysteem even geschikt is voor koeling vanwege condensvorming.

Kristalhelder

Is hygiëne voor u belangrijk? Inderdaad, voor ons ook. Het Heliotherm vers-warm-watersysteem is ideaal voor personen met hoge verwachtingen. Via een warmtewisselaar wordt het verse water in enkele seconden verwarmd en is daardoor gegarandeerd legionellavrij. Geniet van dit zorgeloze gevoel bij u thuis.


Perfect hygiënisch – uitzonderlijk efficiënt

Het Heliotherm vers-warm-watersysteem werkt zoals een doorstroomverwarmer, daardoor is de ontwikkeling van de legionella-bacterie uitgesloten. Het water wordt tot op een aanbevolen temperatuur van 47 °C verwarmd.
Zo kan kalk zich niet afzetten, en de installatie niet aantasten. De onderhoudsvrije warmwaterbereiding functioneert zonder elektrische bijverwarming en met een zeer hoge energie-efficiëntie. Het vers-warm-watersysteem is optimaal op de Heliotherm warmtepompen afgestemd, het spaart de warmtepomp en het garandeert een lange levensduur van het systeem.

Enkele bijzonderheden in een oogwenk:
 • Geen elektrische bijverwarming – geen verborgen kosten.
 • Continu verwarmde waterstroom belemmert bacteriën en beschermt tegen legionella.
 • Genoeg warm water ter beschikking voor het hele gezin.
 • Lange levensduur en hoge betrouwbaarheid door Heliotherm onderdelen van hoge kwaliteit
 • Aansluitmogelijkheden voor diverse verwarmingssystemen, thermometers, voelers, etc.
 • Lage bedrijfskosten door geoptimaliseerde hydraulica en lage buffertemperatuur.
 • Energie-efficiënt en onderhoudsvrij systeem door slimme technologie.
 • Mogelijkheid tot koppeling zonnecollector.


Technische fiche: Verswarmwatersysteem

Film: Verswarmwatersysteem (Onder constructie)
Heliotherm warmtepompen kunnen ook ingezet worden om naast verwarmen, koelen en sanitair warmwater,
ook andere zaken van thermische energie te voorzien:
 • Zwembaden
 • Aquaria
 • Whirlpools
 • Ontvochtiging